Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Юлия тормышева
Yuliya tormysheva

Катерина жернокльова
Katerina zhernoklova

Вячеслав шулика
Vyacheslav shulika

Чиэко оваки
Chieko ovaki

Сун сянхун
Sun syanhun

Тен жи
Ten jiКатерина Жернокльова

Жернокльова К. К. Японський екологічний плакат: художні принципи та засоби виразності (на прикладі триєнале 4-й блок). — Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Спеціалізація «Мистецтвознавство».

У роботі висвітлені художні засоби та прийоми, що використовуються сучасними японськими майстрами плакату. Зібрано та систематизовано фактологічний матеріал, впорядковано джерельну базу для дослідження сучасного екологічного плаката.

Встановлено основні принципи світоглядного підґрунтя японського екологічного плакату; досліджено вплив гравюри укійо-е на розвиток сучасного екологічного плакату Японії;  визначено основні риси та прийоми, успадковані сучасними плакатистами.

Ключові слова: японський екологічний плакат, гравюра укійо-е, художні принципи, стилістичні особливості, триєнале 4-й блок.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

  1. Японські екологічні плакати, що демонструвались на виставках триєнале «4 блок» користуються увагою фахівців, однак загальний науковий доробок до сьогодні обмежується лише  спостереженнями, викладеними у загальних працях, присвячених графічному дизайну та екологічному плакату. Низка статей, опублікованих у періодичних виданнях та каталогах, має переважно загально інформативний характер, містить статистичні відомості щодо учасників та переможців конкурсу, спостереження щодо вирішення теми катастрофи різними майстрами. Основні тенденції сучасного екологічного плакату широко обговорюються лише на спеціалізованих сайтах форумах та інших електронних ресурсах.
  2. В ході дослідження було розроблено чітку типологізацію плакатів, в основу якої лягло розділення робіт в залежності від техніки виконання. В результаті чого виявлено три основні групи: графічні (роботи Казумаза Нагаї, Акіяма Іку, Секігучі Такаші та ін.), фотоколажні (плакати Мацзуі Кейдзо та Аракі Юко, Конесато Андо, Таканокура Йошинорі та ін.) та шрифтові екоплакати (Сакамото Хіроші, Курікі Макото, Нііомі Маі та ін.).
  3. За результатами дослідження літературних творів (хайку та танаку) а також японських релігій (буддизму та синтоїзму) було виявлено, що в основі світоглядного підґрунтя японського екологічного плакату лежать принципи поваги до живого та заборона наносити шкоду усьому на землі. Також значного впливу на формування принципів побудови екологічного плакату має література. Стислі поетичні форми, де немає жодного зайвого слова, знайшли своє відображення в плакатах (Йошитеру Асаї, Таканокура Йошинорі), де автор використовуючи мінімум засобів зумів вкласти в роботу глибокий зміст любові до природи та усього живого.


4. В ході дослідження було виявлено вплив гравюри укійо-е на формування японського екологічного плакату. Серед розповсюджених прийомів, що вказують на спорідненість гравюри та плакату є «створення серій робіт» (майстри сучасного екоплакату так само як і мистці укійо-е мають у своєму арсеналі серії) та «цитування» (автори плакату використовують певні елементи, або ж усю гравюру за основу для своєї роботи). Де які жанри, а саме катьога та фукейга, лягли в основу багатьох екологічних плакатів, а Кітагава Утамаро був одним з перших графіків, котрий звернувся до «екологічної» тематики («Книга комах» (1788р.), «Книга мушель» (1789р.), «Книга птахів» (1790р.). Однак найбільшого впливу на майстрів екологічного плакату Японії справив видатний майстер театральної гравюри Тосюсай Сяраку. Його твори, не лише надихали майстрів на створення плакатів, а й лягли в основу певної кількості робіт. Серед таких плакати майстрів Енокідо Фуміхіко, Андо Хіросіге, Наоя Мурата, Масаказу Танабе та інші.

5. Результати образно-стилістичного аналізу дозволяють визначити основні прийоми, якими користуються мистці екологічного плакату. Серед основних засобів художньої виразності слід відзначити використання гри світлотіні, завдяки якій авторам вдається створити переконливі образи, що розкривають авторське уявлення про земну красу та шляхи збереження тонкої і вразливої рівноваги в природі. Використання узагальнених та спрощених ліній розкривають сутність та глибинний зміст візуального образу, який втілює творчу ідею. В силуетні зображення автори вкладають ідею того, що зміст являє дещо більше ніж контури, а зовнішній вигляд є формою внутрішнього змісту.

6. За результатами аналізу плакатів триєнале виявлено, що спектр тем та сюжетів, до яких звертаються мистці, відзначається розмаїттям. Сюжетно-тематичний репертуар японських екологічних плакатів поступово змінюється: від суто «радіаційних» проблем, мистці переходять до загально світових, екологічних, що спричиняє появу нових тем. В першу чергу загострюється увага до тваринного світу, до вимираючих видів. Важливе місце в екологічних плакатах посідає проблема знищення природи. Зміни у сюжетно – тематичному репертуарі, також міцно пов’язані з появою нових молодих майстрів екоплакату. Прихід нових мистців робить світ екоплакату більш різноманітним та багатогранним.

7.У подальших дослідженнях сучасного екологічного плакату уявляються перспективними декілька шляхів: 1. прослідкувати еволюцію від традиційної гравюри укійо-е, через японське графічне мистецтво ХХ століття і до сучасного екологічного плакату; 2. перехід від суто екологічних плакатів до загального масиву сучасного японського плакату, висвітлення основних тенденцій в японському мистецтві плакату; 3. вивчення впливу японського екологічного плакату на плакатне мистецтво країн Європи та Америки.

Оставить комментарий

 

 
Copyright