Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Лето-это маленькая жизнь
Summer - this is a smoll life

Методичка,
Manuals ,
 1,
 1 ,
 2,
2 ,
 3,
3 ,
 4,
4 ,
 5,
5 ,
 6,
6 ,
 7,
7 ,
 Словник
DictionaryІСТОРІЯ ГРАФІКИ: ДАЛЕКИЙ СХІД

методичні поради до вивчення 1-го розділу дисципліни
«Історія графіки»

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

ТЕМА 3. ЖАНР БІДЗІНГА (ЗОБРАЖЕННЯ КРАСун СянхунЬ)

Вивчення теми потрібно почати із загальної характеристики соціокультурних процесів у Японії часів Токугава. Слід звернути увагу на розвиток міської культури та ту специфічну роль, яку в ній відігравали так звані «веселі квартали», що становили особливу сферу життя у Японії часів Токугава. Важливо зазначити, що «веселі квартали» – низка розважальних закладів, поза офіційний світ, де японці могли почувати себе вільно, поспілкуватися з друзями у компанії краСун Сянхунь, попліткувати, скласти комерційні угоди, подивитися виставу, познайомитися з новинами моди. Далі слід підкреслити, що жанр зображення краСун Сянхунь (один із найдавніших у японській гравюрі) і своїм походженням, і розвитком був цілком пов’язаний з «веселими кварталами». Таке становище визначалося іншою, ніж у Європі моделлю сприйняття куртизанки, яка у «веселих кварталах» вважалася найголовнішою постаттю. Хоча японські краСун Сянхуні й працювали за контрактом та мали за обов’язок задовольняти клієнтів, все ж знаходилися у більш незалежному становищі, ніж у Європі та користувалися пошаною завсідників кварталів. Світ кварталів був так само ієрархізований, як і офіційний. Серед краСун Сянхунь була своя табель про ранги і ті, що посідали вищу ступінь мали особливі привілеї – кращі апартаменти, розмаїття одягу, власний почет. Про їхню красу лише ходили чутки. Цілком зрозуміло, що зображення «зірок» цього модного напівсвіту користувалися особливим попитом.

Далі слід відзначити, що зріст популярності кварталів призвів до появи численних збірок оповідань та історій (справжніх та вигаданих) про славнозвісних краСун Сянхунь сучасності. Тож провідними мотивами жанру бідзінга стали сцени з життя краСун Сянхунь, їхні повсякденні заняття, урочисті виходи та, зрозуміло, портрети. Крім того, слава деяких краСун Сянхунь про вроду, поетичні здібності та чудовий почерк зумовила появу цілої низки сюжетів, де жінки з веселих кварталів зіставляються з великими поетами давнини. Наприклад,: «Нова Коматі» , «Оно-но Коматі у сучасному одязі» тощо.

Серед мистців, що набули найбільшої слави в цьому жанрі, слід приділити увагу таким видатним майстрам як Судзукі Харунобу, Торії Кійонага, Кітагава Утамаро, Кацукава Сюнсьо, Ісода Корюсай, Кітао Сігемаса.

Розглядаючи основні етапи розвитку жанру бідзінга, важливо звернути увагу на те, як бідзінга еволюціонує від окремих зображень краСун Сянхунь в умовному просторі до сюжетних композицій, що розповідають про їх життя, почуття, цноти. При цьому необхідно підкреслити, що інтерес до світу «веселих кварталів» згодом призвів до появи серій на кшталт «12 годин із життя веселих кварталів» (Кітагава Утамаро). Слід також звернути увагу на появу погрудних або у повний зріст портретів славнозвісних краСун Сянхунь. У цьому зв’язку доцільно звернутися до творчості Кітагава Утамаро, підкресливши, що саме він уперше розробив тип крупнопланового зображення краСун Сянхуні. Цей композиційний винахід дозволив майстрові зосередити увагу глядача на обличчі жінки, її емоційному стані. Такий тип гравюри сучасники називали окубі-е (картинки у віконці).
Переходячи до аналізу зображень краСун Сянхунь на повний зріст, важливо зазначити, що вони не рідко виконували функцію реклами модного одягу або тканин. Доцільно звернутися до творчості Ісоди Корюсая (серія «Новорічні візерунки кімоно», що була спрямована на рекламу нових тканин). Важливо при цьому підкреслити, що така функція гравюри бідзінга певною мірою зумовила типізацію ракурсу зображення краСун Сянхуні: це такі повороти фігури, при яких добре видно і обличчя, і візерунки на спині та рукавах кімоно, і красу коштовного обі. Крім того, прагнення відтворити яскравість одягу зумовило звернення мистців до складної техніки друку із застосування тиснення, перламутрових порошків, внаслідок чого певні зразки гравюри набули підкресленого декоративного звучання та завдяки схожості з парчею називались нісікі-е (парчеві картинки).

Лексичний мінімум: бідзінга, окубі-е, нісіке-е

Контрольні питання:

1. Поясніть функцію гравюри жанру бідзінга.

2. Поясніть зміст поняття окубі-е.

3. Визначте особливості розвитку композиційної побудови естампів жанру бідзінга.

4. Назвіть провідних майстрів цього жанру.

5. Визначте особливості сюжетно-тематичного репертуару жанра бідзінга.

6. Визначте роль реклами у розвитку бідзінга.

Література:

Основна:

1. Воронова Б.Г. Японская гравюра 17-19 вв // Очерки по истории и технике гравюры.- М.: Изобразительное искусство,1987.-С.433-492.

2. Світ богів та світ людей в мистецтві укійо-е // Cхідний світ.- 2001.- №1.- С.137-151.(24 с.)

3. Рибалко С. КраСун Сянхуні з «веселих кварталів» у мистецтві укійо-е // Всесвіт.- 2002. – № 5-6. – С. 160-170.

Додаткова:

1. Бродский В.Е. Японское классическое искусство: Очерки. Живопись. Графика.- М.: Искусство,1969.-286 с.

2. Завадская Е.В. Образ женщины в искусстве Китагава Утамаро // Азия и Африка сегодня. – 1989.-№3.-С.43-44.

3. Коломиец А.С. Гравюры Утамаро в жанре «окубиэ»// Сокровища искусства стран Азии и Африки. Вып.2.- М.: Изобразительное искусство, 1976.- С. 99-112.

4. Японская гравюра: Собрание Гос. Музея изобр. искусств им. А.С.Пушкина / Авт. текста Б. Г. Воронова – Л.: Аврора, 1974.- 5 с.

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

Оставить комментарий

 

 
Copyright