Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Лето-это маленькая жизнь
Summer - this is a smoll life

Методичка,
Manuals ,
 1,
 1 ,
 2,
2 ,
 3,
3 ,
 4,
4 ,
 5,
5 ,
 6,
6 ,
 7,
7 ,
 Словник
DictionaryІСТОРІЯ ГРАФІКИ: ДАЛЕКИЙ СХІД

методичні поради до вивчення 1-го розділу дисципліни
«Історія графіки»

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

ТЕМА 4. ЖАНР ЯКУСЯ-Е (ТЕАТРАЛЬНА ГРАВЮРА)

Характеризуючи театральну гравюру Японії слід, перш за все, відзначити, що вона являє другий найпоширеніший (поряд із бідзінга) жанр гравюри. Особливу увагу слід звернути на зв’язок якуся-е зі специфікою театру Кабукі, діяльність котрого вимагала вчасної появи театральних афіш, програм, буклетів. Крім того, із розвитком міського театру Кабукі та ростом популярності провідних акторів набули розвитку сюжетні композиції з приватного, поза сценічного життя улюбленців едоських театралів. Це так звані «картини зелених кімнат» (тобто гримерних) та численні портрети славнозвісних акторів під час виконання ролі. Важливо звернути увагу також на той факт, що майже всі майстри укійо-е працювали у театральному жанрі, проте не всі присвятили йому життя.

Серед розмаїття художніх шкіл особливо слід приділити увагу наймогутнішій школі театральної гравюри – Торії, із якої вийшли провідні майстри цього жанру. За звичай, вони жили життям театру, поділяли його успіхи та поразки, знали всі вистави та особливості акторської майстерності. Аналізуючи театральні естампи, окремо слід зупинитися на зумовленості художньої мови якуся-е особливостями японського театру. Перш за все, слід звернути увагу на традиції фіксувати перед глядачем виразні пози та жести, що зумовило і спрямованість театральної гравюри до відтворення графічної виразності силуету, міміки, рухів. Тож і сьогодні, передивляючись виставу Кабукі, складається враження, начебто перегортаєш кольорові естампи часів Токугава.

Далі слід простежити, яким чином специфіка театральної вистави та театрального життя відбивається у сюжетно-тематичному репертуарі якуся-е. У цьому зв’язку необхідно зазначити, що найбільш поширеними сюжетами театральної гравюри є: зображення сцени з провідними акторами та музиками, ключові епізоди вистави, крупнопланові портрети акторів (на зразок окубі-е), актори у зелених кімнатах під час накладання гриму, або відпочинку. Серед театральних амплуа, що знайшли найпоширеніше відтворення у гравюрі слід виділити ролі оннагата та арагото. Далі слід висвітлити особливості цих амплуа, співставляючи отримання знання із матеріалом гравюри. При цьому важливо підкреслити, що оннагата – роль молодої красивої жінки, за звичаєм виконувалась (та виконується і нині) чоловіком. Це найпрестижніше амплуа, майстерність та знання про тонкощі виконавства у якому передається від покоління до покоління. Слід зазначити також, що вплив оннагата на смаки городян був безпрецедентний. Саме вони диктували моду на одяг, зачіски, манери. Та якщо оннагата – уособлення ідеальної жінки, то арагото – уособлення чоловічої сили, мужності.

Серед провідних майстрів жанру слід особливо приділити увагу творчості Торії Кійонобу, Тосюсай Сяраку.

Лексичний мінімум: якуся-е, Кабукі, зелені кімнати, оннагата, арагото

Контрольні питання:

1. Назвіть види театральної гравюри.

2. Визначте типові сюжети у театральній гравюрі.

3. Назвіть провідних майстрів цього жанру.

4. Яким чином особливості театральної гри справили вплив на розвиток цього жанру.

5. Які акторські амплуа частіш за все поставали об’єктом уваги майстрів цього жанру.

Література:

Основна:

1. Воронова Б.Г. Японская гравюра 17-19 вв // Очерки по истории и технике гравюры.- М.: Изобразительное искусство,1987.-С.433-492.

2. Сердюк Е.А. Стиль «силы» – арагото- в театре Кабуки и классической японской гравюре // Советское искусствознание’75.- М.: Сов.художник, 1976.- С.158-173.

3. Сердюк Е.А. Японская театральная гравюра ХVII-ХIХ веков.- М.: Искуство, 1990.- 192 с.

Додаткова:

1. Сердюк Е.А. Утагава – династия мастеров японской гравюры // Вестник Московского университета: История.- 1977.-№ 3.- С.78-87.

2. Сердюк Е.А. Образы Кабуки в гравюрах Кацукава Сюнсо // Сокровища искусства стран Азии и Африки.- Вып.3.- М.: Изобразительное искусство, 1979.- С.99-116.

3. Японская гравюра ХVIII века: Каталог выставки / Сост. и авт. вступ. статьи Б.Г. Воронова -М.: Сов.художник, 1972.- 3 с.

4. Японская гравюра: Собрание Гос. Музея изобр. искусств им. А.С.Пушкина / Авт. текста Б. Г. Воронова – Л.: Аврора, 1974.- 5 с.

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

Оставить комментарий

 

 
Copyright