Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Лето-это маленькая жизнь
Summer - this is a smoll life

Методичка,
Manuals ,
 1,
 1 ,
 2,
2 ,
 3,
3 ,
 4,
4 ,
 5,
5 ,
 6,
6 ,
 7,
7 ,
 Словник
DictionaryІСТОРІЯ ГРАФІКИ: ДАЛЕКИЙ СХІД

методичні поради до вивчення 1-го розділу дисципліни
«Історія графіки»

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

ТЕМА 6. ФУККЕЙ (КРАЄВИД) ТА КАТЬОГА (КВІТИ ТА ПТАХИ)

Приступаючи до вивчення матеріалів теми, важливо звернути увагу на те, що взагалі краєвид у японській художній культурі посідає особливе місце. Традиційно саме він вважався за високе мистецтво та становив одне з так званих «шляхетних занять шляхетної людини». Тож є дуже важливим, що на завершальному етапі розвитку гравюри, коли було вже накопичено величезний арсенал засобів художньої виразності, набуває сили тенденція до перекладу мовою гравюри класичних жанрів мистецтва, серед яких найпочесніше місце посідає краєвид. Отже, слід підкреслити, що поява цього нового жанру гравюри була зумовлена багатою художньою традицією з одного боку, та розвитком ксилографії – з іншого.

Далі слід перейти до огляду творчості провідних майстрів цього жанру. Перш за все, доцільно звернутися до творчості Кацусіка Хокусая – фігури знакової для Японії часів Токугава. При цьому важливо намагатися уникнути однобічної оцінки його творчості, переглянувши якомога більше видань його творів. Принципово важливим є усвідомлення того факту, що Хокусай працював у різних жанрах та видах мистецтва, був широко освіченою людиною. Він вивчав дзен, каліграфію, класичне малярство, ствоював гравюри у жанрі бідзінга та якуся-е, був автором кількох еротичних серій. Тож розробляючи краєвид як жанр гравюри, він синтезував в ньому багатовікову художню спадщину Японії. Крім того, важливо ще звернути увагу на те, що він був одним з небагатьох мистців, що добре володів технікою різьблення, внаслідок чого його дереворити набули особливої виразності графічної лінії.

Аналізуючи творчу спадщину Хокусая у галузі краєвиду, слід звернути увагу на такі серії: «36 видів Фудзі», «100 видів Фудзі», «Славнозвісні водоспади». У композиціях вказаних серій важливо відзначити дві головні риси: по-перше – космізм, притаманний трактовці краєвиду, що наближає його твори до кращих досягнень класичних пейзажів; по-друге – наповненість краєвидів життям людей, їх буденними турботами, що вводить краєвид до світу укійо.

Звертаючись до творів Хокусая у жанрі катьога (квіти та птахи) слід звернути увагу на те, що цей жанр, так само, як і краєвид має багатовікову історію і звернення до нього ксилографії слід розглядати в контексті засвоєння укійо-е класичних жанрів. Втім,слід підкреслити, що щирокого розповсюднення цей жанр не набув і найкращі його досягнення знов-таки пов’язані з творчістю Хокусая та Хіросіге.

Далі слід звернутися до творчої спадщини Андо Хіросіге. Перш за все, слід висвітлити відмінності концепції краєвиду, створеного майстром від трактовки Хокусая. Для цього доцільно проаналізувати аркуші серії «54 станції Токкайдо», особливо такі композиції, як «Дощ» , або «Станція Камбара. Селище під снігом». Порівнюючи їх з творами Хокусая, слід підреслити камерність краєвидів Хіросіге, їх просякнутість людськими почуттями. Якщо у Хокусая людина – частка Всесвіту, то у Хіросіге Всесвіт подається таким, яким сприймає його людина. Крім того, важливо зосередити увагу на відмінності графічної мови майстрів: якщо твори Хокусая – танок міцної, ефектно нюансованої лінії, то Хіросіге притаманна певна живописність: лінія підкоряється кольору, виступаючи лише ознакою кордонів між фарбами.

Окрему увагу слід приділити серії «Сто видів Едо», в якій відчувається вплив творчості Хокусая та европейської перспективи. Сміливі ракурси, контрасти тону та кольору привнесли незнану вранішньому Хіросіге ефектнтість. Слід при цьому зазначити, що серію створено після смерті Хокусая, що певною мірою розкріпостило Хіросіге, який залишився практично єдиним метром краєвиду.

Узагальнюючи матеріали теми, слід підкреслити, що краєвид став не тільки останнім жанром, розробленим укійо-е. Саме він визначає й останній етап розвитку гравюри, її третій значний розквіт, після якого фахівці констатують занепад японського мистецтва ксилографії. Крім того, важливо звернути увагу і на той факт, що саме краєвиди Хокусая були першими гравюрами, які побачили европейці, що справило величезний вплив на розвиток європейського мистецтва.

Лексичний мінімум:монохромний краєвид, манга, фукейга, катьога

Контрольні питання:

1. Визначте причини появи у гравюрі укійо-е нових жанрів.

2. Висвітліть особливості трактовки краєвиду Хокусаєм.

3. Проаналізуйте серію Хокусая «36″ видів Фудзі.

4. Висвітліть особливості трактовки краєвиду Хіросіге.

5. Проаналізуйте серію Хіросіге «Сто видів Едо».

6. Визначте місце та роль краєвиду у розвитку гравюри укійо-е.

Література:

Основна:

1. Воронова Б.Г. Японская гравюра 17-19 вв // Очерки по истории и технике гравюры.- М.: Изобразительное искусство,1987.-С.433-492.

2. Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай. Графика. – М.: Искусство, 1975.- 103 с.
3. Дашкевич В. Хиросигэ.- М.: Искусство, 1974.- 81с.

4. Николаева Н.С. Япония-Европа: диалог в искусстве. – М.: Изобразительное искусство, 1996.- 400 c.

Додаткова:

1. Білецький П.О. Видатний японський графік // Мистецтво.-1958.- № 5.- С.44-45.

2. Коломиец А.С. Пейзаж в «Манга» Хокусая // Искусство Японии. – М.: Наука, 1965.- С.116-134.

3. Коломиец А.С. «Манга» : сборник риСун Сянхунков Хокусая.- М.: Наука, 1967.-136 с.

4. Коломиец А.С. Хокусай. 36 видов Фудзи // Сокровища искусства стран Азии и Африки. Вып.1.- М.: Изобразительное искусство, 1975.- С.128-144.

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

Оставить комментарий

 

 
Copyright