Новости
News

Обо мне
About

Библиография Bibliography

Контакты
Contacts
     
Лето-это маленькая жизнь
Summer - this is a smoll life

Методичка,
Manuals ,
 1,
 1 ,
 2,
2 ,
 3,
3 ,
 4,
4 ,
 5,
5 ,
 6,
6 ,
 7,
7 ,
 Словник
DictionaryІСТОРІЯ ГРАФІКИ: ДАЛЕКИЙ СХІД

методичні поради до вивчення 1-го розділу дисципліни
«Історія графіки»

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

ТЕМА 7. МИСТЕЦТВО КНИЖКИ

Вивчаючи тему, слід ознайомитися з традицією оформлення рукописної книги у класичній Японії. Важливо проаналізувати співвідношення текстової та ілюстративної частин, особливості їх сприйняття, пов’язані з формою сувою. Розглядаючи малюнки, що прикрашали рукописи слід відзначити типовий прийом зображення – фукі-нукі-йо-таї (дах, що забрав вітер). Крім того слід підкреслити естетичну роль каліграфії.

Переходячи до огляду друкованої книжки, слід звернути увагу на те, що її розвиток був зумовлений з одного боку традицією відтворення у живописі сцен з найпопулярніших класичних романів, а з другого – розвитком мистецтва ксилографії. Тож книговидавництво зазнало ті самі періоди розквіту та занепаду, що й гравюра укійо-е. Важливо зазначити, що до ілюстрування книжок залучалися відомі майстри ксилографії.

Лексичний мінімум: емакімоно, фукі-нукі-йо-таї

Контрольні питання:

1. Визначе особливості оформлення рукописів.

2. Поясніть роль каліграфічного тексту в емакімоно.

3. Коли та які книжки було уперше надруковано в Японії?

4. Охарактерізуйте особливості розвитку друкованої книжки в Японії часів Токугава.

Література:

Основна:

1. Воронова Б.Г. Японская гравюра 17-19 вв // Очерки по истории и технике гравюры.- М.: Изобразительное искусство,1987.-С.433-492.

2. Завадская Е.В. Японское искусство книги (ХVII-ХIХ вв).- М.: Книга, 1986.- 224 с.

3. Терентьев-Катанский А.П. С востока на запад. – М.: Наука, 1990. – С.59-65.

Додаткова:

1. Виноградова Н.А. Искусство Японии.- М.: Искусство, 1988.- 57 с.

2. Николаева Н.С. Искусство Японии. – М. : Диллер, 2000.- 341 с.

3. Виноградова Н.А. и др. Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь.- М.: Эллис Лак, 1997.- 358 с.

Вступ, тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, Словник

Оставить комментарий

 

 
Copyright